Noin Timo Soini

Timo Juhani Soini on suomalainen poliitikko. Soini on ollut vuodesta 2015 lähtien Suomen ulkoministeri ja hän oli pääministerin sijainen vuosina 2015–2017. Soini toimi kansanedustajana vuosina 2003–2009 sekä vuodesta 2011 lähtien. Hän oli myös Espoon kaupunginvaltuutettu vuodesta 2001. Soinin saavutuksiin kuuluu myös perussuomalaisten puheenjohtajana toimiminen vuosien 1997–2017 välillä, ja hän oli eduskunnan lakivaliokunnan jäsen vuosina 2003–2007. Suureen valiokuntaan hän kuului vuosina 2007–2009 sekä Euroopan parlamenttiin vuosina 2009–2011. Soini toimi Suomen eurooppaministerinä vuodet 2015–2017.

SPM

Soini liittyi SPM:hen eli Suomen Maaseudun Puolueeseen jo 16 vuoden iässä. Hän toimi nuorisojärjestö Kehittyvän Suomen Nuorten Liiton johdossa vuosina 1984–1992 ja hänet valittiin vuonna 1989 puolueen varapuheenjohtajaksi. Vuonna 1992 hänet valittiin puoluesihteeriksi. Soini jatkoi tehtävissään, kunnes SMP:n toiminta loppui talousvaikeuksiin. Soini oli myös keskeisessä osassa SMP:n viimeiseksi jääneessä puolueohjelmassa vuonna 1992. Omassa ohjelmassaan hän kuvaili puolueen linjaa suomalaiskansalliseksi populismiksi. Soini on tullut tunnetuksi myös EU-kriitikkona.

Perussuomalaiset

SMP:n jouduttua konkurssiin Soini ryhtyi perustamaan Perussuomalaisia yhteistyössä SMP:läisen Urpo Leppäsen, Raimo Vistbackan ja Kari J. Bärlundin kanssa. Hän toimi Perussuomalaisten varapuheenjohtajana jo ennen puolueen rekisteröimistä. Hän toimi myöhemmin puoluesihteerinä heti ensimmäisestä puoluekokouksesta lähtien. Soini sai puolueensa puheenjohtajan tittelin vuonna 1997. Soini osallistui vuoden 2015 eduskuntavaaleihin, joissa hän keräsi 29 527 ääntä ja sijoittuikin äänestyksessä toiseksi. Perussuomalaiset nousi kyseisissä vaaleissa toiseksi suurimmaksi puolueeksi. Soinista tuli ensimmäinen varapuhemies vuonna 2015.

Timo Soini on toiminut Espoon kaupunginvaltuutetun virassa vuodesta 2001 lähtien ja hänet valittiin Espoon kaupunginvaltuuston jäseneksi vuonna 2000. Soini toimi kaupunginhalllituksen jäsenenä vuodet 2006 ja 2007 ja seuraavan vuoden vaaleissa hän sai 8 206 ääntä. Äänimäärä oli toiseksi suurin koko Suomessa. Vuonna 2012 pidettävissä kunnallisvaaleissa hän sai 5 533 ääntä. Soini on aiemmin myös osallistunut presidentinvaaleihin, mutta vuonna 2018 hän ilmoitti jättäytyvänsä näistä vaaleista pois.