Barentsin euroarktinen neuvosto

Barentsin alueen euroarktinen neuvosto perustettiin vuonna 1993 niin sanotulla Kirkkoniemen julistuksella. Neuvoston on tarkoitus edistää erityisen alueen sosiaalista ja taloudellista kehitystä. Neuvoston jäseniä ovat kaikki Pohjoismaat, Venäjä ja Euroopan Unioni. Alue koskettaa monia maita, ja neuvostolla onkin useita tarkkailijajäseniä kuten Japani ja Yhdysvallat. Alueella on asuu yli viisi miljoonaa asukasta, ja se on luontonsa, kansojensa, luonnonrikkauksien sekä kulttuurinsa suhteen hyvin ainutlaatuinen alue, joka on myös eri yhteisöjen tärkeä kohtaamispaikka.

Barentsin euroarktisen alueen yhteistyö ja sen merkitys

Barentsin alueesta tekevät erityisen ankarat ilmasto-olosuhteet, alkuperäiskansojen kulttuuri, mittavat mineraalivarat ja nykyisin myös ilmastonmuutoksen heijatuminen sen tulevaisuuteen. Barentsin alueella on totuttu routaan, pitkiin välimatkoihin ja omavaraistalouden kunnioittamiseen. Yhteistyön avulla nämä asiat pyritään kääntämään ongelmista mahdollisuuksiksi. Barentsin alueen yhteistyö on eriytetty sektoreihin, toisin sanoen osa yhteistyöstä tehdään korkealla tasolla, ja osa taas aluetasolla. Talous-, energia-, koulutus- ja metsäyhteistyö tapahtuu pitkälti ulkoministeriötasolla, kun taas kulttuuria, ympäristöasioita, matkailua ja nuoristyötä pyritään tekemään paikallisella tasolla.

Barentsin alueen tulevaisuus ja haasteet

Alueelle laaditaan viisivuotissuunnitelmia, joista seuraava käynnistyy ensi vuonna. Sen ydinkohtiin kuuluu alueen koulutustason nostaminen, itä-länsisuuntaisen liikenteen parantaminen ja alueen vetovoiman parantaminen matkailun näkökulmasta. Barentsin alueen dataliikenteen parantaminen ja rajamuodollisuuksien sujuvampi hoitaminen edistäisivät alueen asukkaiden etuja taloudellisesti. Monimuotoisen Barentsin alueen yksi hyödyntämättömistä rikkauksista on sen värikäs kulttuuripohja, joka perustuu eri kulttuuriryhmien, kuten vepsäläisten, nenetsien ja saamelaisten, elinvoimaisuuteen. Suomi toimi alueen puheenjohtajana vuosina 2013-2015. Nykyinen puheenjohtajamaa on Ruotsi.

Kuluvalla kaudella neuvoston mielenkiinto kohdistuu erityisesti ympäristö asioihin ja ilmastonmuutokseen. Barentsin alueella ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan merkittävästi, ja sen eri vaikutuksiin pyritään sopeutumaan. Positiivisina voidaan nähdä alueen meriliikenteen, energiateollisuuden ja risteilymatkojen lisääntyminen kun taas negatiivisena koetaan kokonaisuudessaan arktisen alueen nopea lämpeneminen. Alueelta puuttuu yhteinen, yli rajojen ulottuva luonnonsuojelutyö, jolle saattaa olla tarvetta ilmastonmuutoksen takia. Valmistautuminen uuteen tilanteeseen helpottaa alueen asukkaiden sopeutumista. Muutos on mahdollista kääntää voitoksi.