Suomen ja Ruotsin suhteet

Suomi ja Ruotsi ovat naapurimaita, minkä vuoksi niiden suhteet ovat läheiset. Ne sijaitsevat Pohjois-Euroopassa. Maiden ilmasto ja luonto ovat hyvin samankaltaisia. Molempien valtioiden yhteiskuntajärjestelmät noudattavat Pohjoismaisen hyvinvointivaltion mallia. Suomella ja Ruotsilla on myös pitkä yhteinen historia, sillä Suomi oli osa Ruotsia 1100-luvulta aina 1800-luvulle. Ruotsin kielellä on virallinen asema Suomessa ja maassa on kohtalaisen suuri ruotsia äidinkielenään puhuva vähemmistö. Vastaavasti Ruotsissa asuu Suomen siirtolaisia.

Kilpailuasetelma

Suomen ja Ruotsin välinen kilpailusuhde näkyy monessa eri asiassa ja yksi suurimmista kilpailun aiheista on ehdottomasti urheilu. Molemmissa maissa löytyy lukuisia hyvin lahjakkaita urheilijoita etenkin talvilajien parista. Kaikki kulminoituu kuitenkin jokavuotisiin jääkiekko-otteluihin, joita rannan kummallakin puolella seurataan erittäin tarkasti ja intohimoisesti. Kaikki tämä on kuitenkin pohjimmiltaan leikkimielistä kilpailua ja kertookin lähinnäs siitä, että maiden suhteet ovat hyvällä tolalla. Kilpailun aihetta löytyy myös kulttuurin, talouden ja politiikan saralta.

Kulttuurisuhteet

Ruotsin ja Suomen kulttuurisuhteet ovat erittäin tiukasti nivoutuneita yhteen. Yhteistä kulttuuria löytyy niin tapojen, uskonnon, historian, taiteen ja arkkitehtuurin saralta. Yhtäläisyyksiä on lukuisia. Yksi suuri ero Ruotsin ja Suomen välillä on se, että Suomi on pääministerijohtoinen valtio ja Suomessa on presidentti. Ruotsin valtion keulakuvina sen sijaan toimivat kuningas ja kuningatar. Tapakulttuuri maissa on hyvin samanlainen ja esimerkiksi juhlapyhät ja ihmisten tapa kommunikoida on selkeästi samankaltainen.

Kuten sanottua, Suomen ja Ruotsin historia kulkevat pitkälti samanlaista linjaa, mutta sota-aika on jättänyt Suomeen omanlaisensa leiman Ruotsiin verrattuna. Suomen ulkopoliittiset päätökset seuraavat usein Ruotsin päätöksiä ja näin kävi esimerkiksi Euroopan Unionin jäsenyyden kanssa. Taide ja arkkitehtuuri kummassakin maassa on hyvin samankaltaista, mutta Suomessa on 1800-luvun aikana havaittavissa selkeä linjaus kansallisromanttisen taiteen suuntaan. Musiikin saralla Ruotsi tuntuu olevan aina hieman edellä ja Ruotsista on lähtöisin valtavasti kansainvälisiä huipputähtiä.